Skip to main content
Skip table of contents

Düz Çatı Tipi

Düz çatı tipi ayarı ile hol ayarları diyaloğunda seçilen hole ait yapı tipi değiştirilir. Holün çatısı düz çatı geometrisine sahip hale getirilir.

Düz Çatı Tipinin Yeri

Holü seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İşlem Adımları

  • Hol ayarlarına girin.

  • Holler listesinden çatı geometrisini değiştirmek istediğiniz holü seçin.

  • Yapı tipi bölümünden düz çatıyı seçin

  • Seçtiğiniz hol düz çatı tipi ile oluşacaktır.

Hol 1 ve 2 portal çatı tipi, hol 3 düz çatı tipi seçiliyken görünümü


Sonraki Konu

Tonoz Çatı Tipi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.