Skip to main content
Skip table of contents

Portal ve Makas Seçimi

Portal ve makas ayarı ile hol ayarları diyaloğunda seçilen hole, portal olarak tanımlanan kirişli sistem ya da makas olarak tanımlanan örgü sistem tanımlanır.

Portal ve Makasın Yeri

Holü seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İşlem Adımları

  • Hol ayarlarına girin.

  • Holler listesinden istediğiniz holü seçin.

  • Yapı tipi bölümünden portal ya da makası seçin

  • Seçtiğiniz hol seçiminize göre oluşacaktır.

Hol 1,2 ve 3 için portal seçiliyken görünümü

Hol 1,2 ve 3 için makas seçiliyken görünümü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.