Endüstriyel çelik yapılar Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları gereğince modellenir analizi ve tasarımı yapılır.