• Düşey deprem etkisi Denklem 4.10 kullanılarak otomatik uygulanır.


SİMGELER

SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
Ed(Z) = (Z) doğrultusundaki depremin etkisi altında tasarıma esas deprem etkisi
G = Sabit yük etkisi


TBDY 2018 4.4.3.1 (a)-(d) maddelerinde tariflenen elemanlar, Düşey Deprem Etkisi, dışındaki elemanlara ait düşey deprem etkisi ise aşağıdaki denklem ile belirlenir. Yükleme durumları başlığı altında Ez(G) ile sembolize edilen yükleme durumu aşağıdaki denklem ile hesaplanan, sabit yükün belirli bir oranı ile ifade edilen değerdir. SDS, spektral ivme katsayısıdır.

Seçmeli raporda yükleme durumları ve yükleme kombinasyonları alt başlığında da bilgi yer almaktadır.