Skip to main content
Skip table of contents

Uzay Aşık Ayarları

Uzay Aşık Ayarları komutu ile kesit, açı, kot, yerleşim, parça sayısı, materyal, çizim gibi ayarlara ulaşılır.

Uzay Aşık Ayarları Komutunun Yeri

Uzay aşık komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik Aşık yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240510-140557.png

Özellikler

Obje adı

Uzay aşığın planda, çizimde ve raporda görünecek adıdır.

Renk

Aşığın rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Materyal

Katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilebilir. Eleman seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir. Farenin sol tuşu ile aşağı ok butonu üzerine tıklanır. Açılan materyal listesinden uygun materyal seçilir.

Gerçek Doku Uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Ad yazısı - Boyut X/Boyut Y

Aşık boyutu yazısının  X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif girilirse yazı kenardan sola doğru, negatif girilirse sağa doğru kayar. Yazı Y değeri pozitif olursa yazı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar. Burada belirtilen yönler bakış yönüne göre düşünülmelidir.

Ad yazısı - Yükseklik

Boyut yazısı yüksekliği girilir.

Ad yazısı - Renk

Boyut yazı yüksekliğinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Ad yazısı - Yazı tipi

Boyut yazısını yazı tipi, tıklandığında açılan diyalogdan seçilir.

Statik Sekmesi

image-20240510-140620.png

Özellikler

Materyal

image-20240510-114254.png

Uzay aşık için materyal seçilir.

Kesit

Uzay aşık için kullanılacak profilin seçildiği listedir. Üst başlık, birleşim ve alt başlıklar için ayrı ayrı kesit seçimleri yapılabilir. Listede daha önce, profil kütüphanesinden eklenen çelik profiller bulunmaktadır.

Kesit yükle

Yeni profil eklemek için Kesit Yükle ikonu tıklanır. Tıklandığında çelik profil kütüphanesinin ekrana gelir. Listeden kullanılmak istenen profil seçilir.

Dönüş

0, 90, 180, 270 olarak seçilen bir değere göre profil kendi ekseni etrafında döndürülerek oluşturulur.

Şematik çizim

Seçilen kesitin şematik çizimi ve ölçüleri gösterilir.

Geometri Sekmesi

image-20240510-140919.png

Özellikler

Uzay aşık genişliği

Uzay aşık genişliği belirlenir.

Alt yükseklik

Alt yükseklik mesafesi girilir.

Parça Sayısı

Uzay aşık parça sayısı belirlenir.

Parça Başlangıç/Bitiş

Parçaların başlangıca ve bitişe olan mesafesi belirlenir.

Yerleşim Sekmesi

image-20240510-141355.png

Özellikler

Sayı bazlı

Uzay aşıklar sayı girilerek çizilebilir.

Aralık 1/Aralık 2

Uzay aşıklar arasındaki mesafeyi gösterir.

Aralık bazlı

Uzak aşıklar arası mesafe girilerek çelik aşıklar çizilebilir.

Adet

Uzay aşık sayısını gösterir.

Son aralığa eleman ekle

Seçilmesi halinde son aralığa uzay aşık ekler.

İlk elemanı kaldır/Son elemanı kaldır

İlk ve son uzay aşık genelde eleman üzerine denk geldiğinden, bu durumu ortadan kaldırmak için kullanabilecek seçeneklerdir. İşaretlenirse baştan ve sondan bulunan uzay aşıklar çizilmezler.

İlk elemanı ortadan hizala/Son elemanı ortadan hizala

İlk ve sondaki elemanları yerleştirirken elemanın orta noktasına göre hizalama yapılır. İlk elemanı kaldır/Son elemanı kaldır seçenekleri aktif hale geldiğinde bu seçenekler inaktif hale gelir.

Ofsetler

Uzay aşıkların başlangıca ve sona olan uzaklıkları girilebilir.

İlk/ikinci ana parçaya dik seçeneklerinin işaretlenmesi halinde ana kirişlerden birine diklik koşulu sabit tutularak ofset mesafeleri ayarlanabilir.

Bağımsız seçeneğinin işaretlenmesi halinde ofset mesafeleri ana kiriş parçalarından bağımsız olarak düzenlenebilir.

Uzatmalar Sekmesi

image-20240510-141439.png

Özellikler

Üstte başlık üstü

Uzay aşıkların modellendiği ana elemanların üst başlığının üstüne oturacak şekilde modellenmesini sağlar.

Üstte başlık altı

Uzay aşıkların üst başlığı ile ana elemanların üst başlığı ile aynı hizaya gelecek şekilde modellenmesini sağlar.

Tam orta

Uzay aşıkların orta noktası ile ana elemanların ortası aynı hizaya gelecek şekilde modellenmesini sağlar.

Dikey öteleme

Kutucuğa girilen mesafe ana eleman üst başlığı altından uzay aşığın modellenmesini sağlar.

Uzatmalar

Uzay aşıkların ana elemandan itibaren ne kadar uzatılacağını belirler.

İç mesafe

Üstte başlık üstü opsiyonu kullanılması halinde uzay aşıkların ana elemana temas ettiği noktada iki uzay aşık ucu arasındaki mesafe girilmelidir.

Tasarım Sekmesi

image-20240510-141455.png

Detaylı bilgiye Aşık Tasarım Ayarları başlığından ulaşabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.