Skip to main content
Skip table of contents

Kapı/Pencere Çiziminde Duvar İzi

Duvar izleri özelliğiyle kapı/pencere yerleştirildikten sonra altında kalan duvarın izi çizimlerde gösterilir. Çizginin rengi ve tipi seçilir, istenirse rengi duvar rengi ile aynı yapılır.

Duvar İzleri Özelliğinin Yeri

Kapı/pencere ayarları diyaloğu çizim sekmesinden duvar izleri özelliğine ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Duvar izleri

Kapı/pencere yerleştirildikten sonra altında kalan duvarın izi çizimlerde çıksın isteniyorsa işaretlenir.

İz rengi kapı/pencere ile aynı

Seçenek işaretlenerek çizgi rengi duvar rengi ile aynı yapılır.

Çizgi rengi

Duvar izi çizgi rengi seçilir.

Çizgi tipi

Duvar izi çizgi tipi seçilir.

Duvar izleri aktif değilken

Duvar izleri aktifken - farklı çizgi tipi ve renkle
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.