Skip to main content
Skip table of contents

Tüp Objesi Ayarları

Tüp Objesi Ayarları komutuyla kot, yükseklik, dönme aksı, yarıçap, parça sayısı ve materyal seçimi gibi ayarlara ulaşılır.

Tüp Objesi Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altında yer alan Tüp komutuna girildikten sonra açılan Tüpler toolbarından Ayarlar ikonuna ulaşabilirsiniz.

Özellikler Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Renk

Tüp objesinin rengini tıklandığında açılan renk paletinden seçin.

Çizgi tipi

Tüp objesinin planda görünen çizgisini çizgi tipini tıklandığında açılan listeden seçin.

Materyal

Objenin materyalini tıklandığında açılan materyal listesinden seçin.

X/Y tekrar

X ve Y yönünde objeye sarılacak dokunun kaç kere tekrarlanacağını belirler.

Küresel koordinat yatay

Aksın yatayla (x ekseni) ile yaptığı açıdır.

Küresel koordinat düşey

Aksın düşeyle (z ekseni) ile yaptığı açıdır.

Vektörel X/Y/Z

Döndürme aksının vektörel olarak doğrultusunu ifade eden koordinat değerleridir.

Kot

Objenin kat tabanına göre kotu verilir.

Parça sayısı

Oluşturulacak objenin yüzey sayısını belirleyen değerdir.

Yükseklik

Oluşturulan objenin yüksekliğidir.

Dış yarıçap

İçi boş objenin dış yüzeyinin yarıçapı girilir.

İç yarıçap

İçi boş objenin iç yüzeyinin yarıçapı girilir.

Kapatma seçenekleri

Sırasıyla açık ya da kapalı bırakılacak yüzeyler işaretlenir. İşaretlenirse ilgili yüzey kapatılır.

3B önizleme

Tüp objesinin 3 boyutlu görüntüsüdür. Fareyi sol tuşunu basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü kendi etrafında döndürebilirsiniz. Fareyi sağ tuşuna basılı tutup hareket ettirerek görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde tüp ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Tüp

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile obje boyu  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, alan değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Dış alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, eleman dış alanı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, obje hacmi ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Adet

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

Tüp Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.