Çıkan Mesajın Tamamı:

Tüm katlar rijit bodrum kat olarak tanımlanmış. Bu nedenle dinamik analiz uygulanmayacak. Lütfen kat ayarlarını kontrol ederek, gerekirse değiştiriniz.


Bu katlar tüm tanımlı katların rijit kat olarak işaretlenmesi sonrasında analiz yaparken verilmektedir.

Çözüm

  • Mesajda Tamam butonu tıklandığında Kat Genel Ayarları diyaloğu açılacaktır. Diyalogda rijit bodrum kat tanımını gözden geçiriniz. Rijit - X ve Rijit - Y işaretlerini rijit kat tanımına uygun olarak düzenleyiniz.


Sonraki Konu

Metraj ve Raporlar