Skip to main content
Skip table of contents

Tüm katlar rijit bodrum kat olarak tanımlanmış.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Tüm katlar rijit bodrum kat olarak tanımlanmış. Bu nedenle dinamik analiz uygulanmayacak. Lütfen kat ayarlarını kontrol ederek, gerekirse değiştiriniz.


Bu katlar tüm tanımlı katların rijit kat olarak işaretlenmesi sonrasında analiz yaparken verilmektedir.

Çözüm

  • Mesajda Tamam butonu tıklandığında Kat Genel Ayarları diyaloğu açılacaktır. Diyalogda rijit bodrum kat tanımını gözden geçiriniz. Rijit işaretlerini rijit kat tanımına uygun olarak düzenleyiniz.

image-20240523-141346.png

Sonraki Konu

Metraj ve Raporlar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.