Skip to main content
Skip table of contents

Sistem çözülemiyor.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Sistem çözülemiyor. Sorunu tespit edebilmek için geometri kontrolü yapınız.

Analiz modelinde veri hatası olması durumunda bu mesaj verilmektedir. Analiz Durumu penceresinde problem olan elamanın koordinat bilgi verilmektedir. Ayrıca analizde modelinde problemli olan eleman işaretlenmektedir.

Çözüm :

  • Geometri kontrolü yaptırarak varsa programın tespit sorunları gideriniz. Analiz modelinde verilen koordinatı referans alarak veri giriş hatası düzelterek analizi tekrarlayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.