Skip to main content
Skip table of contents

Tonoz Analizi

Analiz+Tasarım (F9) komutuyla tonoz analizi yapılır. Tonoz mesnetlenme koşulları yapı ile birlikte çözüm için tanımlanırsa tonoz, yapı ile etkileşimli çözülür. Tonoz mesnetlenme koşulları yapı ile ayrı çözüm olarak tanımlanırsa Kubbe+Tonoz Analiz 'i komutu ile tonoz çözümü yapıdan bağımsız yapılır.

Tonoz Analizi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Tonoz Analizi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Tonoz analizi yapmak istediğiniz kata geçiniz.

  • Analiz Tasarım ikonu altında bulunan Kubbe ve Tonoz Analizi ikonunu tıklayınız.

  • Kabuk analizi seçeneği ekrana gelecektir.

  • Alternatif mesh algoritması kullan seçeneğini işaretleyiniz veya işareti kaldırınız.

  • Tamam butonunu tıklayarak işleme devam ediniz.

  • Tonoz analizi yapılacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.