Skip to main content
Skip table of contents

Ters kiriş nasıl tanımlarım?

Ters kiriş tanımlamak için, kiriş ayarlarında ters kirişe pozitif kot girdikten sonra, kirişinizi yerleştirin. Dikkat etmeniz gereken konu kirişin oturduğu kolonlarda kiriş kotuyla anı miktarda üst kot değeri girmelisiniz. Eğer bu kolonlarınız üst katlara devam ediyorsa, sürekliliğin sağlanabilmesi için, üst katta aynı kolonlara aynı miktarda kot değeri girmelisiniz.

  • Ribbon menü betonarme sekmesi betonarme başlığından Kiriş Ayarları satırını tıklayın.

  • Kiriş ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Kot satırına ters kiriş için pozitif kot değeri girin. Tamam butonuna tıklayın.

  • Kiriş oluşturur gibi ters kirişinizi oluşturun.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.