Skip to main content
Skip table of contents

Tekil Düğüm Noktaları Kütleleri Tanımlanması (4.5.9)

  • Kütle modeli 4.5.9.1’ e uygun olarak otomatik oluşturulur.

  • Denklem 4.16 ile yapılan hesaplarda Tablo 4.3 Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı kullanıcı denetimindedir. Kat genel ayarları HYK bölümünden gerekli düzenleme yapılabilir.


Hareketli yük katılım katsayısı TBDY Tablo 4.3 'e uygun olarak kat genel ayarlarından belirlenebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.