• Kütle modeli 4.5.9.1’ e uygun olarak otomatik oluşturulur.

  • Denklem 4.16 ile yapılan hesaplarda Tablo 4.3 Hareketli Yük Kütle Katılım Katsayısı kullanıcı denetimindedir. Kat genel ayarları HYK bölümünden gerekli düzenleme yapılabilir.


Hareketli yük katılım katsayısı TBDY Tablo 4.3 'e uygun olarak kat genel ayarlarından belirlenebilir.