Skip to main content
Skip table of contents

Tek konsol olarak nervür/kaset çözümü yapabilir miyim?

ideCAD’de tek konsol nervür tanımlar iseniz sistem dengede kalacak şekilde çözüm yapılır. Nervür donatılarında konsol nervürün mesnetinde moment hesaplandığını görebilirsiniz ancak donatı dizaynını elle yapmanız gerekir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.