Mesnet köşebentli birleşim, iki profili birbirine iki adet köşebent (korniyer veya L profil) ile bağlayan birleşim türüdür. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü ve levha kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Mesnet köşebentli birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) (GKT ve YDKT) veya AISC 360-16 (ASD ve LRFD) yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Mesnet köşebentli levhalı birleşim hesabında, geometri kontrolü olarak kaynak kalınlığı kontrolü yapılır. Dayanım kontrolü olarak, kiriş gövdesinde akma, kiriş gövdesinde buruşma, köşebent kayma akması ve mesnet kaynağı dayanımı kontrolleri yapılır.

Birleşim Geometrisi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

8 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Dayanım Kontrolleri

Kiriş Gövdesinde Akma

tw

7.1 mm

 

lb

25.7 mm

k

10.7+15=25.7 mm (Kiriş başlığı + Kiriş başlığı radius)

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.25b

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

73.288 kN

100.207 kN

0.731

Kiriş Gövde Buruşması

tw

7.1 mm

 

tf

10.7 mm

lb

25.7 mm

d

300 mm

E

205939650 kN/m2

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.26b

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

73.288 kN

98.138 kN

0.747

Köşebent Kayma Akması

Ag

 

Fy

235.359 N/mm2

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.17

Rn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

73.288 kN

141.215 kN

0.519

Mesnet Kaynağı Dayanımı

Fe

480000 kN/m2

w

11.315 mm

Fu

362.846  N/mm2

l

110 mm

e

60mm

Rn

Rn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

73.288 kN

74.06 kN

0.990