Skip to main content
Skip table of contents

Tek Aşık Ayarları

Tek Aşık Ayarları komutu ile kesit, açı, kot, yerleşim, materyal, çizim gibi ayarlara ulaşılır.

Tek Aşık Ayarları Komutunun Yeri

Tek aşık komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik Aşık yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240508-113329.png

Özellikler

Eleman adı

Aşığın planda, raporlarda ve çizimlerde görünen adıdır.

Kesit

Kullanılan profil görünür. Listeyi tıklayarak daha önceden tanımlanmış profillerden biri seçilebilir ya da Kesit Yükle butonu tıklandığında açılan diyalogdan yeni bir profil seçilebilir.

Kesit yükle

Hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Materyal

Tek aşık için materyal seçilir.

Döndürme açısı

Aşık eksenini göre kirişin açısını belirleyen değerdir. Verilen açı değerine göre kiriş kendi ekseni çevresinde döndürülerek çizilir.

Kot

Çelik aşığın ilgili kat tabanından yüksekliğini belirleyen değerdir. Pozitif kot kirişi yukarıya kaldırır.

Sağ uç kotu

 

Eğimli aşık yapmak için kullanılır. Aşığın sağ ucunun kat tabanına göre kot değeridir.

Baştan dolu petek sayısı/Sondan dolu petek sayısı

Petek profiller için, petek boşluklarının baştan ve sondan kaçıncı delikten sonra başlayacağını belirleyen sayıdır. Verilen sayıya kadar petek kiriş dolu olacaktır.

Yerleşim şekli

Aşığın kendi eksenine göre plandaki kaçıklığını belirleyen seçeneklerdir. Aşığın aks üzerine yerleşiminde 9 farklı kaçıklığın ayarlanmasını sağlar. Aşık kesitine göre gösterilen şemada ilgili seçeneği işaretleyin veya kullanıcı tanımlı bölümde herhangi bir sayısal değer girin.

Şematik çizim

Seçilen kesitin şematik çizimi ve ölçüleri gösterilir.

Görünüm Sekmesi

Özellikler

Renk

Aşığın kenar çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

Çizgi tipi

Planda aşığı oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Materyal

Aşığın katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. Kiriş seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Yazı yerleşimi

Aşık isminin kolona göre yazılacağı konumu diyalogdaki şekle göre belirlenir. Program aşık oluşturulduğunda seçilen konuma göre elemanın adını yerleştirecektir.

Boyut X/Boyut Y

Aşık ad yazısının kolon sağ üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif olursa boyut yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Boyut Y değeri pozitif olursa boyut yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar.

Ad yazısı

Aşık adı yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kolon Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır.


Sonraki Konu

Tek Aşık Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.