Skip to main content
Skip table of contents

9.4.1.1 Enkesit Koşulu Raporu

  • Süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çerçeve elemanı olan çelik kolon ve kirişlerin enkesitleri Tablo 9.3’e göre kontrol edilir ve ilgili eleman raporlarında yer alır.


Sonraki Konu

9.4.1.2

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.