Skip to main content
Skip table of contents

Statik Malzemeler

Statik Malzemeler komutuyla betonarme elemanlara malzeme atanır. Herhangi bir betonarme eleman tanımlandığında o elemana bir statik malzeme (materyal) atanmalıdır. Projenin herhangi bir aşamasında atanan betonarme materyaller değiştirilmek istenirse, Statik Malzemeler komutu kullanılır.

Statik Malzemeler Komutunun Yeri

Ribbon menüden Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Statik Malzemeler ikonunu tıklayın.

  • Statik Malzeme Değiştir diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogda var olan tüm betonarme elemanlar listelenecektir.

  • İlgili elemanı işaretledikten sonra, açılan listeden uygun beton sınıfını, donatı sınıfını ve etriye çeşidini seçin.

  • İşlemden sonra Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • İşaretlediğiniz elemanlara seçtiğiniz malzemeleri otomatik olarak tanımlanacaktır.

Projede daha önce olmayan bir malzeme tanımlaması yapılmışsa bu malzeme otomatik olarak oluşturulur. Bu malzemeyi yapı ağacında görebilir ve gerekirse özelliklerini de değiştirebilirsiniz.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.