Skip to main content
Skip table of contents

Statik Malzemeler

Proje içerisinde yer alan Statik Malzemeler yapı ağacında listelenir.

image-20240521-125041.png

Mevcut statik malzemeler istenirse özellikler komutu ile düzenlenir. Yapı ağacı Malzemeler bölümünde mevcut malzemenin üzerinde sağ tuş menüyü açarak Özellikler komutuna ulaşabilirsiniz.

image-20240521-125930.png

Açılan listede Özellikler satırına tıkladığınızda mevcut malzemenin Statik Malzeme Özellikleri diyaloğu açılacaktır.

image-20240521-130451.png

Listelerden dayanım değerleri seçilebileceği gibi Tanımlı malzemeye dönüştür butonu tıklanarak uygun değerler girilir.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.