Skip to main content
Skip table of contents

Sonlu Eleman Rijitlik Matrisleri

Bu başlık altında Sonlu Elemanlar Yönteminin (FEA) bazı temel kavramları açıklanmış ve kılavuz içerisinde
kullanılan simgeler tanıtılmıştır. Doğrusal ve doğrusal olmayan Eleman matrisleri tanımlanmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.