Skip to main content
Skip table of contents

Rüzgar Ayarlarının Düzenlenmesi

Rüzgar ayarları ile iskelelere rüzgar etkisi düzenlenir. Örtü olmaması, ağ ile kaplı olması ve kaplama ile kaplı olması şeklinde üç durum mevcuttur. Rüzgar ayarlarına iskele ayarları diyaloğu iskele ayarları sekmesinden ulaşılır.

Rüzgar Ayarlarının Yeri

Rüzgar ayarlarını değiştirmek istediğiniz iskeleyi seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İskelenizin üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak da iskele ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İskele ayarları diyaloğuna girin.

  • Örtü yok, ağ ile kaplı ve tabaka ile kaplı seçeneklerinden birini işaretleyin.

  • Rüzgar örtüsü butonuna tıklayın.

  • Açılan kutu ayarları diyaloğundan örtü materyalinizi seçin.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Seçtiğiniz örtü tipi ve materyalinize göre iskeleniz değişecektir.

Örtü yok seçeneği işaretliyken iskele görünümü

Ağ ile kaplı seçeneği işaretliyken iskele görünümü

Tabaka ile kaplı seçeneği işaretliyken iskele görünümü

Kutu Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Renk

Rüzgar örtüsünün plandaki rengi tıklandığında açılan renk paletinden seçilir.

Çizgi tipi

Rüzgar örtüsünün planda görünen çizgisinin çizgi tipi tıklandığında açılan listeden seçilir.

Materyal

Rüzgar örtüsünün üst, alt ve diğer yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açıya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, rüzgar örtüsünün tüm yüzeylerinde, “Üst materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.