Skip to main content
Skip table of contents

Ankraj Yerleşiminin Belirlenmesi

Ankraj Yerleşim ayarı ile iskelelerde ankraj yerleri belirlenir. Ankraj yerleşim ayarına, iskele ayarları diyaloğu ankrajlar sekmesinden ulaşılır.

Ankraj Yerleşimi Ayarlarının Yeri

Ankraj yerleşimi ayarlarını değiştirmek istediğiniz iskeleyi seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İskelenizin üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak da iskele ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İskele ayarları diyaloğuna girin.

  • Ankrajlar sekmesine girin.

  • Ankraj yerleşimi düzenlenecek açıklıkları ve bulundukları katları seçin.

  • Ankraj yerleşimini şematik çiziminde ankrajların yerleştirileceği köşeleri işaretleyin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Yaptığınız değişikliklere göre iskeleniz değişecektir.

Ankraj yerleşimi analiz modelinde dikkate alınır.

Ankraj yerleşimi düzenlemesi öncesi iskele görünümü

Ankraj yerleşimi düzenlemesi sonrası iskele görünümü

Açıklık ve Kat Seçimi

Ankraj ayarları iskele içerisindeki bütün açıklıklar için ayrı ayrı yapılabilir. Alttan yukarıya katlar bölümünden kat seçimi yapabilirsiniz. Soldan sağa açıklıklar bölümünden seçili katlarda yer alan açıklıkları seçebilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutarak seçim yaparsanız çoklu seçim yapabilirsiniz.

Tekli açıklık ve kat seçimi

Çoklu açıklık ve kat seçimi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.