Skip to main content
Skip table of contents

Rijit Uç Bölgeleri (15.4.10)

Mevcut yapıların performans analizi yapılırken betonarme elemanların birleşim bölgelerinde rijit uçlar tanımlanır ve bu eleman boyutlarına göre otomatik olarak belirlenir.


  • Betonarme sistemlerin birleşim bölgelerinde rijit uç bölgeleri kesit boyutuna ve eleman yerleşime göre otomatik olarak tanımlanır.


Betonarme sistemlerde birleşim bölgelerinde rijit uçlar tanımlanır ve bu eleman boyutlarına göre otomatik olarak belirlenir.

Plan düzlemi aşağıdaki gibi verilen bir betonarme sistem için kolon kiriş ve döşeme birleşim bölgelerinde tanımlanacak olan rijit bölgeler analiz modelinde gözönüne alınmaktadır. Rijit bölgelerin uzunlukları boyutlarına göre otomatik belirlenmektedir.

Yukarıdaki resimde S09 kolonu için gösterilen birleşim bölgesinin rijit uçları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Resimde yeşil ile belirtilen bölgeler kolon-kiriş birleşimi sebebi ile tanımlanan rijit elemanlardır ve analiz modelinde görülebilir. Kırmızı bölgeler is döşeme-kolon-kiriş birleşim bölgesi sebebi ile tanımlanan rijit bölgelerdir. Döşemenin tanımlanmadığı yani kabuk sonlu eleman olmadığı durumda ise analiz modeli aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Birleşim bölgelerinde tanımlanan rijit elemanların tamamı en karmaşık sistemler dahil tüm sistemlerde otomatik olarak oluşturulur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.