Skip to main content
Skip table of contents

Raporlama

ideCAD ile proje ait raporlar hazırlanır. Rapor hazırlama, seçmeli raporlar, genel raporlar, eleman bazında rapor hazırlama ve yazdırma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Rapor Hazırlamak

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.