Skip to main content
Skip table of contents

Rapor Hazırlamak

Raporlar, bir projenin hesap çıktılarının belirli bir düzende A4 kağıdına formatında hazırlanması işlemidir.

Ribbon Menüden

Proje süresince, analizi yapılmış bir yapının herhangi bir raporu Rapor menüsü altından alınır. Rapor menüsü altında, programda dökümü yapılabilecek tüm başlıklar bulunmaktadır. Bu raporlar tek tek alınabileceği gibi Seçmeli Rapor komutuyla tek seferde de hazırlanabilir.

Yapı Ağacından

Ayrıca raporlar yapı ağacı altında bulunan Sonuç klasöründe alınabilir. Sonuç klasörü açıldıktan sonra rapor başlıkları görüntülenecektir. Almak istediğiniz rapor başlığının üzerine tıkladığınızda rapor programı açılarak raporlar oluşturulacaktır.

İşlem Adımları

  • Rapor sekmesi altında ilgili başlığa tıklayın.

  • ideCAD Rapor programı otomatik çalışacak, belirli sayfa düzeninde raporunuz oluşacaktır.

Örnek rapor sayfaları


Sonraki Konu

Seçmeli Raporlar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.