Çıkan Mesajın Tamamı:

Radye temel kalınlığı 30cm'den az olamaz. (T.S.500 10.4.2)


Adı verilen radye döşemesinin kalınlığını en az 30 cm. veriniz.

  1. Radye temeli seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel Ayarlar sekmesinde Kalınlık satırına en az 30 cm giriniz ve Tamam butonun tıklayınız.


Sonraki Konu

Tekil Temeller