Skip to main content
Skip table of contents

Radye temel kalınlığı 30cm'den az olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Radye temel kalınlığı 30cm'den az olamaz. (T.S.500 10.4.2)


Adı verilen radye döşemesinin kalınlığını en az 30 cm. veriniz.

  1. Radye temeli seçiniz

  2. Özelliklerine giriniz.

  3. Genel Ayarlar sekmesinde Kalınlık satırına en az 30 cm giriniz ve Tamam butonun tıklayınız.


Sonraki Konu

Tekil Temeller

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.