Skip to main content
Skip table of contents

Radye Döşemede zemin taşıma gücü yetersiz.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, RD01 1.Bodrum Kat zemin taşıma gücü yetersiz.

Adı ve katı verilen elemanda, tasarım tesirlerinden veya yönetmelik gereği hesaplanan donatı alanını karşılayacak donatı miktarı seçimi yapılamamış anlamına gelmektedir.

Radye Döşemelerde düz, pilye, ilave donatılar yetersiz olabilir.

Olası çözümler :

Betonarme diyaloglarında bulunan DS(donatı sabitleme) işaretini kaldırınız.

  • Donatı Seçimi diyaloğunda ilgili eleman için kullanılabilecek donatı çaplarını attırabilirsiniz.

  • İlgili elemanın boyutlarını attırarak ihtiyaç duyulan donatı miktarını azalma yoluna gidebilirsiniz.

  • Eleman betonarme diyalogunda hangi donatı tipi için eksik donatı oluştuğuna bakarak, gerekli donatı miktarını kendiniz verebilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.