Skip to main content
Skip table of contents

Radye Temelde Zemin Emniyet Olumsuz

Radye temelde taban basıncı değeri, Analiz Ayarları diyalogunda girilen Zemin Taşıma Gücü(qt) değerini aşıyor anlamına gelmektedir.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, RD08 Zemin emniyet olumsuz

Çözüm:

  • Radye taban alanını büyütünüz.

Çözüm işlemlerinden sonra analiz tekrarlanmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.