Radye temel donatısının yetersiz olmasının iki sebebi vardır:

Birincisi, Radye temel için gerekli donatı alanının seçilen radye temel donate çapları ve aralıklarıyla yeterli gelmemesidir. Programda radye temel donatıları, seçtiğiniz donatı çapları ve parametrelerle belirlenen donatı aralıklarına göre belirlenir. Daha büyük donatı çapı seçilmesi çözüm olabilir.

İkincisi, radye temel ana donatıları yeterli olmasına rağmen, ilave donatılarının çapının ve aralıklarının gerekli donatı alanını sağlamamasıdır. Bu sorunun çözümü sadece ilave donatı çap ve aralıklarına müdahale edilerek gerçekleştirilebilir