Skip to main content
Skip table of contents

Negatif Zemin Gerilmesi Oluştuğunda Neler Yapabilirim?

Temel'de Eğer negatif gerilme çıkmış ise, bunun anlamı şudur; bu negatif çıkan bölgede temel yukarıya doğru deplasman yapmaya çalışıyor ve yaylar da bu deplasmana direniyorlar ve negatif gerilme çıkıyor ve bunun sonucunda da pozitif gerilme çıkan alanlarda gerçekte olması gerekenden daha az pozitif gerilme çıkıyor. Gerçekte böyle bir durum oluşmaz ve zemin yayları da bu deplasmana karşı koyamaz.

Negatif gerilme çıkan alanlarda yatak katsayısı çarpanını küçük bir değer yaparak hesabı tekrarlarım ve tekrar bakarım negatif gerilme var mı diye eğer hala varsa tekrar bu negatif çıkan alanlarda da yatak katsayısı çarpanına müdahale eder ve tekrar bakarım. Önerdiğim yöntem bu sınırlarda kalmak üzere nonlinner hesap yapmadan da güvenle kullanılabilir.

Aşağıda önerdiğim yöntem nonlineer temel çözüm yöntemimi uygulamadan temelinizin durumunu değerlendirmenizi sağlar.

"Negatif zemin gerilmesinin çıktığı kombinasyonda maksimum pozitif gerilme değeri , zemin taşıma gücünün yarısı veya daha azı ise negatif gerilme ile uğraşmanıza gerek yoktur.
Ayrıca (negatif gerilmelerin çıktığı alan/toplam radye alanı) <0.20 gene uğraşmanıza gerek yok.
Bu verdiğim değerler çok kabaca değerlerdir. Negatif gerilmeler mühendis tarafından gözden geçirilerek değerlendirmelidir.
Düşey yüklemeden dolay zemin gerilmeleri anormal asimetrik değilse negatif gerilmeyi hiç dikkate almayabilirsiniz.
Eğer düşey yükler anormal asimetrik gerilme yaratıyorsa , önce yapınızın taşıyıcı sistemi simetrik dengeli ve doğru düzenlenerek düşey yükler açısından simetrik hale getirilmesi daha önemli bir mevzudur."


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.