Skip to main content
Skip table of contents

Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve

9.6. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK ÇERÇEVELER

Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveler, basınç etkisindeki çapraz elemanların bazılarının burkulması halinde dahi, sistemde önemli ölçüde dayanım kaybı meydana gelmeyecek şekilde boyutlandırılırlar. Bu sistemlerin boyutlandırılmasında uygulanacak kurallar aşağıda verilmiştir.

9.6.1. Genel Koşullar

9.6.1.1 – Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin kiriş, kolon ve çaprazlarında, başlık genişliği/kalınlığı, gövde yüksekliği/kalınlığı ve çap/kalınlık oranları Tablo 9.3’te verilen λhd sınır değerlerini aşmayacaktır.

9.6.1.2 – Binanın bir aksı üzerindeki merkezi çapraz sistemi elemanları, o aks doğrultusundaki her iki deprem yönünde etkiyen yatay kuvvetlerin en az %30’u ve en çok  %70’i  basınca çalışan çaprazlar  tarafından karşılanacak şekilde düzenlenecektir.

9.6.3. Çaprazlar

Süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin çapraz elemanları aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde boyutlandırılacaktır.  

9.6.3.1 –  Çapraz  elemanlarda  narinlik  oranı  (çubuk  burkulma  boyu / atalet  yarıçapı), KL i/ ≤ 200 koşulunu sağlayacaktır.

9.6.3.2 – Enkesitleri çok parçalı olan çaprazlar, ancak parçalarının sürekli olarak birleştirilmesi koşulu ile kullanılabilirler.

9.6.3.3 – Çaprazlar, 9.2.5’te verilen  deprem etkisi içeren yük birleşimleri dikkate alınarak boyutlandırılacaktır.

9.6.3.4 – Çaprazın etkin net alanı kullanılarak hesaplanan kopma (kırılma) dayanımı, RtFuAe kayıpsız enkesit alanı kullanılarak hesaplanan akma dayanımı, RyFyAg değerinden daha az olmayacaktır. Bu koşul sağlanamadığında net alan enkesiti aşağıdaki koşullar gözönüne alınarak takviye edilecektir.

(a)   Takviye elemanının karakteristik akma gerilmesi en az çapraz elemanın karakteristik akma gerilmesine eşit olacaktır.

(b)    Takviye elemanının çapraz elemana birleşim detayı, RyFy Afb /1.5 (GKT) veya RyFy Afb (YDKT) ile hesaplanan eksenel kuvvet etkisi altında boyutlandırılacaktır.Sonraki Konu

9.6.1.1

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.