Skip to main content
Skip table of contents

Rapor Görüntüleme

ideCAD Rapor, ideYAPI tarafından geliştirilmiş bir rapor oluşturma ve yazdırma programıdır. ideCAD Rapor dosyaları *.rpt uzantılıdır. Oluşturulan raporlar  rpt uzantısı ile kaydedilir ve daha sonra yine ideCAD Rapor’da açılır.

ideCAD içerisinde herhangi bir rapor veya metraj alınması ile otomatik açılan ideCAD Rapor, ayrıca program klasörü altından da direk açılır. Ancak rapor hazırlama işlemi ideCAD içerisinden çalıştırıldığında yapılmaktadır.

ideCAD Rapor'un temel işlevi raporları ekranda görüntülemek ve onları yazıcıya göndermektir. Bununla birlikte kullanıma yönelik bazı kolaylıklar da ideCAD Rapor’a eklenmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.