Skip to main content
Skip table of contents

Kuyu Temel Çizimleri Bölümü

Kuyu temel çizimlerine ait yazıların renk, büyüklük ve tip, pafta, tablo ve antet ayarları düzenlenir.

Genel Sekmesi

Özellikler - Genel

Arka plan rengi

Arka plan rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje rengi

Obje rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

İsim rengi

İsim rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ad yüksekliği

Ad yüksekliği girilir.

Özellikler - Ölçüler

Çizgi rengi

Ölçü çizgi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı rengi

Ölçü yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı yüksekliği

Ölçü yazı yüksekliği girilir.

Ayraç tipi

Ayraç tipi seçilir.

Özellikler - Yazı Tipleri

Ad yazı tipi

Ad yazı tipi seçilir.

Uzunluk yazı tipi

Uzunluk yazılarının yazı tipi seçilir.

Çap yazı tipi

Çap yazı tipi seçilir.

Özellikler - Donatı

Çizgi rengi

Donatı çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Uzunluk yazısı rengi

Uzunluk yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çap yazısı rengi

Çap yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ad yazısı rengi

Ad yazısı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ad dairesi rengi

Ad daire rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Uzunluk yazısı yükseklik

Uzunluk yazı yüksekliği girilir.

Çap yazısı yükseklik

Çap yazı yüksekliği girilir.

Ad yazısı yükseklik

Ad yazı yüksekliği girilir.

Özellikler - Taramalar

Betonarme tarama

Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Toprak taraması

Toprak için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Zemin taraması

Zemin için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

İleri Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Ölçek (1/X)

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Yükseklik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Pafta sınırı rengi

Pafta sınırı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Detay sınırı rengi

Detay sınırı rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Donatı tablosu oluştur

İşaretlenirse, çizime donatı tabloları eklenir.

Sınır çizgisi rengi

Tablo sınır çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Başlık rengi

Tablo başlık rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı rengi

Tablo yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı rengi

Donatı rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.