Skip to main content
Skip table of contents

Kubbeyi yapı ile birlikte nasıl çözerim?

  • Kubbeyi projenizde olması gereken konumda ve geometride tanımladıktan sonra Kubbe yardımcı toolbarında yer alan Kubbe-Tonoz Mesnetlerini Tanımla komutunu tıklayın.

  • Mesnet Koşullarını Belirle diyaloğu açılacaktır.

image-20240524-072742.png
  • Açılan diyalogda Yapı ile birlikte çözüm başlığını işaretledikten sonra kubbenin her bir kenarı için hangi yapı elemanına mesnetleniyorsa sadece o seçenek/seçenekler aktif kalacak şekilde düzenlemenizi yapın.

Eğer kubbe elemanını yapı ile birlikte çözmek istiyorsanız, Analiz Ayarları diyaloğun Genel Ayarlar sekmesinden Yarı rijit diyafram seçeneğini işaretlemeniz daha doğru bir çözüm olur.

image-20240524-072650.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.