Skip to main content
Skip table of contents

Kren Ayarları

Kren Ayarları komutu ile kiriş ve ray kesit seçimi, mesafe, çizim, tekerlek ve köprü parametreleri gibi ayarlara ulaşılır.

Kren Ayarları Komutunun Yeri

Kren komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Kren yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Kesit Sekmesi

Özellikler

Eleman adı

Krenin adı verilir. Program otomatik olarak bir ad verecektir. İstenirse bu satırda kren ismi değiştirilebilir.

Kiriş kesiti

Krenin oturduğu kirişin kesiti belirlenir. Kullanılan profiller listede görünür. Listeyi tıklayarak daha önceden tanımlanmış profillerden biri seçilebilir ya da aşağıda Kesit Yükle butonu tıklandığında açılan diyalogdan yeni bir profil seçilebilir.

Açı

Profil eksenini göre profilin açısını belirleyen değerdir. Verilen açı değerine göre profil kendi ekseni çevresinde döndürülerek çizilir.

Tek parça kiriş/Çok parçalı kiriş

Krenin oturduğu kirişin her bir kolon bağlantısında bölünüp bölünmeyeceğini belirler. Tek parçalı kiriş seçilirse, kren kirişi, boydan boya bölünmeden, tek parça olarak oluşturulur.

Kesit yükle

Kiriş kesiti listesinde mevcut kesitlerin listesi görünür. Yeni kesit eklemek için Kesit Yükle butonu tıklanır. Buton tıklandıktan sonra açılan listeden yeni bir profil seçilir.

Ray kesiti

Aracın oturduğu rayın kesiti belirlenir. Kullanılan profiller listede görünür. Listeyi tıklayarak daha önceden tanımlanmış profillerden biri seçilebilir ya da aşağıda Kesit Yükle butonu tıklandığında açılan diyalogdan yeni bir profil seçilebilir.

Kesit yükle

Ray kesiti listesinde mevcut kesitlerin listesi görünür. Yeni kesit eklemek için Kesit Yükle butonu tıklanır. Buton tıklandıktan sonra açılan listeden yeni bir profil seçilir.

Kren sınıfı

Kren sınıfı listeden seçilir.

Düşey darbe katsayısı

Düşey darbe katsayısı girilir.

Şekil

Mesafeler şekil üzerinde gösterilir.

d

Kren kirişinin kolona olan mesafesi girilir.

h

Kren kirişinin tabandan yüksekliği girilir.

Materyaller Köprü/Vinç/Yükleme

Köprü, vinç ve yüklemenin katı modelde  üzerine kaplanacak materyali seçilir. Seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir. Farenin sol tuşu ile aşağı ok butonu üzerine tıklanır. Açılan materyal listesinden uygun materyal seçilir.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Köprü Sekmesi

Özellikler

Köprü parametreleri

Projelendirmek istenen krenin, tek köprülü veya çift köprülü olacağını belirleyin. Yükleri ve mesafeleri verilen şekle göre düzenleyin.

Şekil

Tekil parametreleri şekil üzerinde gösterilir.

H

Ray eksen kaçıklığına bağlı oluşan yanal kuvvet girilir.

L min

Tekerleklerin oluşturduğu minimum fren yükü girilir.

L max

Tekerleklerin oluşturduğu maximum fren yükü girilir.

R min

Minimum dikey yük girilir.

R max

Maksimum dikey yük girilir.

Tekerlekler arası mesafe (d1)

Tekerlekler arası mesafe girilir.

Görünüm Sekmesi

Özellikler

Renk

Kren kirişinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır.

Çizgi tipi

Planda kreni oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Materyal

Kren katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. Kren, seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir. Farenin sol tuşu ile aşağı ok butonu üzerine tıklanır. Açılan materyal listesinden uygun materyal seçilir.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Yazı yerleşimi

Kren isminin yazılacağı konumu diyalogdaki şekle göre belirleyin.

Boyut X/Boyut Y

Kren boyut yazısının  X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif olursa boyut yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Boyut Y değeri pozitif olursa boyut yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar.

Ad yazısı

Kren adı yazısının yüksekliği girilir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kolon Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır.


Sonraki Konu

Kren Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.