3.kat S07 kolonun kolon kesme güvenliği kontrolü:

Kolon betonarme diyalogunda üst ve alt düğüm noktalarında majör ve minör eğilme momentleri ve kiriş taşıma gücü momentleri görülebilmektedir.

Majör 3 yönünde: Mra + Mrü = 37.874 tfm > 1.2(Mri+Mrj) =6.889 tfm sağlanmaktadır.

Minör 2 yönünde: Mra + Mrü = 17.608 tfm > 1.2(Mri+Mrj) =13.624 tfm sağlanmaktadır.

Majör 3 aksı :

Mü = 8.002* 2.519 / (2.519+2.563) = 3.97 tfm

Ma = 8.002* 0.677 / (0.677+0.956) = 3.32 tfm

Ln= Kat yüksekliği- kiriş yüksekliği = 2.80- 0.50 = 2.30 m

Ve= (3.97 + 3.32) / 2.30

Ve =3.17 tf

Minör 2 aksı :

Mü = 15.894* 2.15 / (2.15+2.26) = 7.75 tfm

Ma = 15.894* 0.451 / (0.451+0.524) = 7.35 tfm

Ln= Kat yüksekliği- kiriş yüksekliği = 2.80- 0.50 = 2.30 m

Ve= (7.75 + 7.35) / 2.30

Ve =6.56 tf

Düşey yükler ile birlikte D ile artırılmış depremden hesaplanan kesme kuvvetinin toplamının, Denk. (7.5) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Ve için üst sınır değeri raporda V sütununda verilir.

Ve =3.17 tf < V = 5.84 (kullanılan Ve =3.17 tf)

Ve = 6.56 tf > V = 5.79 (kullanılan Ve =5.97 tf)

Ve< 0.85 kök(fck) *Aw fcd

ve

Ve<Vr

olmalıdır.

Majör Vr hesabı

Vc = 0 ( TBDY Madde 7.3.7.6 sağlanmıyor)

Vw = (As *Kolsayısı /aralık) * fywd * b

Vw = (0.5cm * 3 / 8 cm) * 1/100 * 37241.81tf/m2 * 0.575m=40.15 tf

Vr = Vc + Vw = 0 + 40.15

Vr = 40.15 tf

Ve = 3.17 tf < Vr =40.15 sağlanıyor

Ve = 3.17 tf <0.85Ackök(fck)= 0.85*300*600*kök(30)= 838015.513 KN = 85.45 tf sağlanıyor

Minör Vr hesabı

Vc = 0 ( TBDY Madde 7.3.7.6 sağlanmıyor)

Vw = (As *Kolsayısı /aralık) * fywd * b

Vw = (0.5cm * 5 / 8 cm) * 1/100 * 37241.81tf/m2 * 0.275 m=32 tf

Vr = Vc + Vw

Vr= 0+32

Vr=32 tf

Ve = 5.97 tf < Vr =40.15 sağlanıyor

Ve = 5.97 tf <0.85Ackök(fck)= 0.85*300*600*kök(30)= 838015.513 KN = 85.45 tf sağlanıyor