Kolonların kesme güvenliği raporu, Kolon raporunda alt başlık olarak verilmektedir. Kolon kesme güvenliği kontrolünde, Ve tasarım kesme dayanımı TS500 ve TBDY 'de verilen üst koşul sınırlarına göre ve ayrıca enine donatıdan hesaplanan Vr kesme üst sınır alınarak kontrol edilmektedir.

  • Denklem 7.3 'ün sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

  • Sağlanıp sağlanmadığı durumuna göre kolon üst ve alt düğüm noktalarında Mü ve Ma hesaplanır.

  • Ve = (Ma+Mü)/ln ile Ve değeri hesaplanır. Raporda Ve sütununda verilir.

  • Mevcut enine donatı kullanılarak Vr hesaplanır. Raporda Vr sütununda verilir.

  • Düşey yükler ile birlikte Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile artırılmış depremden hesaplanan kesme kuvvetinin toplamının, Denk. (7.5) ile hesaplanan Ve ’den küçük olması durumunda, Ve yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Ve için üst sınır değeri raporda V sütununda verilir.

  • Ve değerinin üst sınır değerlerinden büyük olup olmadığına bakılır. Büyükse kolon kesme güvenliği sağlanmamış demektir.