Skip to main content
Skip table of contents

Kolonlarımda B uyarısı mevcut. Nasıl çözebilirim?

Kolon kiriş birleşim bölgesindeki sorunun hangi elemanlardan kaynaklandığını tespit edebilmek için, ilk olarak Betonarme menüsünden Kolon satırına tıklayarak kolon betonarme diyaloğuna giriniz. Buradan problemli elemanınızın üzerine bir kez farenin sol tuşu ile tıklayınız. Birleşim Bölgesi Güvenliği satırını tıklayın ve açılan pencereden sorunun olduğu yöndeki elemanları tespit edebilirsiniz. Tespit ettikten sonra ilgili yönde aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği sağlanamaması ile ilgili öneriler:
Formüller:

Vmax= x . bj . h .kök(fck)

Kuşatılmış birleşimlerde x=1.7 , kuşatılmamış birleşimlerde x=1.0 alınır.

Vmax = En büyük sınır değer

fck =beton karakteristik silindir basınç dayanımı
bj ve h'yi ayrıca açıklayacağız.

Kiriş kesme kuvveti :
Ve= 1,25 . fyk . (As1+As2) - Vkol fyk = donatı karakteristik akma dayanımı
As1 = Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üstte konulan çekme donatısının toplam alanı
As2= As1'e göre kirişin öbür tarafında, pozitif momenti karşılamak için alta konulan çekme donatısı alanı
Vkol= Kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı . Notasyonlara ilişkin ayrıntılı bilgi için deprem yönetmeliğini inceleyiniz.
Herhangi bir deprem doğrultusunda Ve > Vmax ise kolonlarda B vardır.
İlgili kolon işaretlenir ve kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporu alınarak, kolonun hangi yönünde(hangi kirişlerinde) GÜVENSİZ yazdığına bakılır. Önlemler o kiriş yönünde alınacaktır.

a - En kolay yol bj veya h değerini büyütmek.

Bj = Gözönüne alınınan deprem doğrultusunda , birleşim bölgesine saplanan kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı

h = GÜVENSİZ yazan kirişe ait kolonun kirişe dik kenar boyutu
Görüldüğü üzere kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça bj değeri büyümektedir. Bj değeri büyütülemiyorsa, h değeri büyütülmelidir. 50/25 yerine 50/30 yapılabilir ya da kolon boyutları ters çevirebilirsiniz.

b- Kolonu perde yapmak

Perdeler kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez.

c- As1 ve As2 yi azaltacak önlemler alınmalı. Daha rijit sistem tasarımı, çerçevelerin sürekliliğinin sağlanması gibi. Genelde çıkmalar yüzünden kolon-kiriş-kolon , çıkmada saplama kiriş tekrar kolon-kiriş-kolon şeklinde çerçeveler olumsuzluk yaratıyor.

d- Daha yüksek dayanımlı beton kullanarak fcd' yi büyütünüz.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.