Eksenel kapatise yetersiz mesajı, katı ve eleman adı verilerek, kolonlar, perdeler ve perde grupları için verilmektedir.

S1 Bodrum Kat Eksenel Kapasite Yetersiz

TBDY 2018 7.3.1.2 – Kolonun brüt enkesit alanı, Ndm TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G +Q + E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü olmak üzere, Ac ≥ Ndm /(0.40 fck ) koşulunu sağlayacaktır.

Ac ≥ Ndm /(0.40 fck )

Koşul sağlanmazsa kolon alanı (Ac) veya beton sınıfı büyültülmelidir.

Ayrıca arttırılmış düşey yükler(1.4G+1.6Q) için TS 500’de verilen şart kontrol edilmektedir.

TS 500 7.4.1 - Eksenel Basınç ve Eğilme

Nd ≤ 0,9 fcd Ac koşulu sağlanmalıdır.

Çözüm:

  • Adı ve katı verilen elemanın en kesit alanı, boyutlar büyütülerek attırılmalıdır.

  • Beton sınıfı büyültülmesi koşulun sağlanmasına katkı sağlar.


Simgeler:

Ac = Kolonun brüt enkesit alanı

Ndm = Ndm TS 498'de hareketli yükler için tanımlanmış olan hareketli yük azaltma katsayıları da dikkate alınarak, G ve Q düşey yükler ve E deprem etkisinin ortak etkisi G +Q + E altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı

Nd = Arttırılmış düşey yükler altında en büyük kolon eksenel kuvveti

fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı