TBDY 7.3.6.1 maddesinde kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunun bazı kolonlarda sağlanamaması durumu ile ilgili açıklama bulunmaktadır.

7.3.6.1 – Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı sistemlerde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın herhangi bir i’inci katında, Denk.(7.4)’ün sağlanması koşulu ile, ilgili katın alt ve/veya üstündeki bazı düğüm noktalarında Denk.(7.3)’ün sağlanamamış olmasına izin verilebilir.

                                                           αi =Vis /V ik ≥ 0.70                                                      (7.4)

Denkler 7.4’de verilen αi <0.7 ise bu mesaj verilir.

Çözüm:

Kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşulunu sağlamayan kolonların taşıma gücü kapasiteleri attırılarak αi >= 0.7 koşulu sağlanmalıdır.


Sonraki Konu

Perdeler