Skip to main content
Skip table of contents

Kolonların en küçük boyutu 300 mm.'den küçük olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük en kesit boyutu 300 mm.'den küçük olamaz (TBDY 2018 7.3.1.1)


TBDY 2018 7.3.1.1 maddesinde, dikdörtgen kesitli kolonların en küçük enkesit boyutu 300 mm’den küçük olmayacaktır, koşulu bulunmaktadır. Bu koşul sağlanmadığı için uyarı almaktasınız.

Çözüm

Adı ve katı verilen kolunun boyutunu en az 300 mm olarak veriniz.

  1. Kolonu, kolonları seçiniz

  2. Sağ toolbarda bulunan Kolon Boyutları ikonu tıkayınız.

  3. Açılan Kolon Boyutları diyaloğunda Kolon uzun kenar doğrultusu ve Kolon kısa kenar doğrultusu satırlarında en az 300 mm yazınız.

  4. Tamam butonun tıklayınız.

image-20240523-135424.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.