Çıkan Mesajın Tamamı:

Dairesel kolon çapı 350 mm'den küçük olamaz. (TBDY 2018 7.3.1.1)


TBDY 2018 7.3.1.1 maddesinde, dikdörtgen kesitli kolonların en küçük enkesit boyutu 300 mm’den ve dairesel kolonların çapı 350 mm’den küçük olmayacaktır, koşulu bulunmaktadır. Bu koşul sağlanmadığı için uyarı almaktasınız.

Çözüm

Adı ve katı verilen dairesel kolunun çapını en az 350 mm olarak veriniz.

Dairesel kolonu, kolonları seçiniz

  • Sağ toolbarda bulunan Kolon Boyutları ikonunu tıkayınız.

  • Açılan Kolon Boyutları diyalogunda daire kolon yarıçapı satırına en az 175 mm giriniz.

  • Tamam butonun tıklayınız.