Kolon boyutları 80/30

fck=30 mpa

fywk=420 mpa

beton örtüsü= 5 cm.

net beton örtüsü= 3,5 cm.

Sarılma bölgesi etriye hesabı

Ac = 30*80= 2400 cm2

Ack =(80–2*3.5)*(30-2*3.5) =1679 cm2 (Sargı donatısı içinde kalan çekirdek beton alanı)

bk=80-2*(5-0,8-0,5)=72.6 cm

kritik yönde etriye kol sayısı=5 (çiroz dahil)

Ash / s ≥ 0.3*bk*[(Ac / Ack) - 1]*(fck/fywk) 

Ash / s ≥0.3*72.6*((2400/1679)-1)*(30/420)=0,667 cm2 

10’luk etriye kullanıldığında gereken aralık

Gereken aralık(s) = 5 * 0,785 / 0,663=5.92 cm. → 6 cm

Yönetmelik kontrolleri:

s>5 cm

s<15 cm

s<bmin/3 = 30/3 =10 cm

s<6 fi = 6*1.4= 8.4 cm

seçilen = 6 cm

Orta bölge etriye hesabı

Asw/s > 0.3 bw * fctd/fwd

Asw/s = 0.3 * 130.322 * 80 / 372341,81 =0.084 cm2/cm

s= 5*0.78/0.084 =46cm

Yönetmelik kontrolleri:

s<=20 cm

s<bmin/2 = 30/3=10 cm

seçilen 10 cm

SZ02 kolonunun raporu: