Mevcut yapıda donatı korozyonu veya yetersiz kenetlenme boyu var ise performans analizi yapılırken donatı korozyonu çarpanı ve yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı değerleri tanımlanır. Donatı korozyonu çarpanı ve yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı tanımlandığında donatı alanı otomatik azaltılır eleman kapasiteleri bu duruma göre hesaplanır.


  • Donatı tanımlamasında bindirme boyları ve kenetlenme kancaları otomatik olarak dikkate alınır.

  • Kenetlenme veya bindirme boyundaki eksiklik oranını belirten Yetersiz Kenetlenme Boyu Akma Gerilmesi Çarpanı değeri kullanıcı tarafından girilir.


Betonarme elemanlarda donatıların kenetlenme veya bindirme boyunun yetersiz olması durumda kesit kapasite momentinin hesabında ilgili donatı moment eğrilik ilişkisinde dikkate alınmamaktadır.

Aşağıdaki resimde örnek bir kirişte gösterilen donatı yerleşimi bulunmaktadır. Burada i ucu, j ucu ve açıklık bölgelerinde bindirme boyunu sağlamayan donatılar moment eğrilikte dikkate alınmamaktadır.

Aşağıdaki resimde donatı yerleşimi verilen kiriş için i ucu, açıklık ve j ucundaki moment eğrilik analizinde kullanılacak olan lif modelleri verilmiştir.

Mevcut yapının betonarme elemanlarında kenetlenme veya bindirme boyunda bir eksiklik var ise yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı ile donatı akma gerilmesi azaltılabilir. Bu bölüme yazılacak olan değer 1 veya birden küçük olmalıdır.

Örneğin mevcut malzeme dayanımı ve kapsamlı bilgi düzeyi için hesaplanan bir donatının akma gerilmesi fsy=420 MPa olarak gözönüne alınsın. Yetersiz kenetlenme boyu akma gerilmesi çarpanı 0.8 olarak hesaplanmış ise bu bölüme 0.8 yazılır ve artık söz konusu elemanın donatı akma gerilmesi fsy = 420*0.8 = 336 MPa olarak hesaplanır.