Skip to main content
Skip table of contents

Hol Çelik Rüzgar Kolonu Ayarları

Hol çelik rüzgar kolonu ayarları, hol ayarları diyaloğu ayarlar sekmesinden Çelik Rüzgar Kolonu butonu tıklanarak değiştirilir.

Çelik Rüzgar Kolonu Ayarlarının Yeri

Çelik rüzgar kolonu ayarlarını değiştirmek istediğiniz holü seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Eleman adı

Kolonun planda, raporlarda ve çizimlerde görünen adıdır.

Kesit

Kullanılan profil görünür. Listeyi tıklayarak daha önceden tanımlanmış profillerden biri seçilebilir ya da Kesit Yükle butonu tıklandığında açılan diyalogdan yeni bir profil seçilebilir.

Kesit yükle

Hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Döndürme açısı

Plan düzleminde kolonun açısını belirleyen değerdir. Derece cinsinden herhangi bir değer girilebileceği gibi kolon yerleştirirken fareyi döndürerek de açı verilebilir.

Kot

Çelik kolonun ilgili kat tabanından yüksekliğini belirleyen değerdir. Pozitif kot kolonu yukarıya kaldırır.

Yükseklik

Kolonun yüksekliğini belirleyen değerdir. Çelik kolonların yüksekliği betonarme kolonların aksine kata bağlı değildir. Betonarme kolonlarda kolon yüksekliği ilgili katın yüksekliği kadar alınırken, çelik kolonlarda bu değer verilmektedir.

Baştan dolu petek sayısı/Sondan dolu petek sayısı

Petek profiller için, petek boşluklarının baştan ve sondan kaçıncı delikten sonra başlayacağını belirleyen sayıdır. Verilen sayıya kadar petek kiriş dolu olacaktır.

Yerleşim şekli

Kolonun plandaki kaçıklığını belirleyen seçeneklerdir. Kolon aks üzerine yerleşiminde 9 farklı kaçıklığın ayarlanmasını sağlar. Plan düzlemine göre gösterilen şemada ilgili seçeneği işaretleyin veya kullanıcı tanımlı bölümde herhangi bir sayısal değer girin.

Şematik çizim

Seçilen kesitin şematik çizimi ve ölçüleri gösterilir.

Görünüm Sekmesi

Özellikler

Renk

Kolon kenar çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

Çizgi tipi

Planda kolonu oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Materyal

Kolonun katı modelde  üzerine kaplanacak materyal seçilir. Kolon seçilen materyal ile kaplanır ve katı modelde bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Yazı yerleşimi

Kolon isminin kolona göre yazılacağı konumu diyalogdaki şekle göre belirlenir. Program kolon oluşturulduğunda seçilen konuma göre elemanın adını yerleştirecektir.

Boyut X/Boyut Y

Kolon ad yazısının kolon sağ üst köşesine göre X ve Y koordinatları girilir. Boyut X değeri pozitif olursa boyut yazısı sola, negatif olursa sağa kayar. Boyut Y değeri pozitif olursa boyut yazısı yukarıya, negatif olursa aşağıya kayar.

Ad yazısı

Kolon adı yazısının yüksekliği girilir. Renk kutusu farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Hemen alttaki buton tıklanırsa, Yazı Tipi Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdan Kolon Ad Yazısı, yazı tipi ayarlanır.

Eğrilik Sekmesi

Özellikler

Eğrilik yarıçapı

Kolonun yüksekliğini baz alan yay parçasının merkezine göre yarıçap değeri verilir. Negatif değer diğer tarafa eğrisellik oluşturacaktır.

Eğilme düzlemi

Eğriselliğin yatay mı yoksa düşey mi olacağını belirlenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.