Skip to main content
Skip table of contents

"Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla" seçeneği aktif hale getirildiğinde nasıl hesap yapılıyor?

Kolonlarda gereken donatı alanı Fiber model kullanarak hesaplanabiliyor. Kolon Parametreleri diyaloğuna Gereken Donatıyı Fiber Modeli Kullanarak Hesapla seçeneği aktif hale getirildiğinde donatı alanı bu hesap yöntemine göre yapılmaktadır.

image-20240524-075521.png

Fiber modelde, kesit aşağıda gösterildiği şekilde olduğu gibi beton ve donatı liflerine ayrılmaktadır.

Daha sonra TBDY 'de tanımlanmış malzeme modeli olan Mander modeli ve TS500 'de verilen koşullar çerçevesinde uygun biçimde kullanılarak daha detaylı bir kesit hesabı yapılır.

DGT yaklaşımında kolonların tasarımı TS500 'de verilen malzeme koşullarına göre, her bir eksenel kuvvet seviyesinde moment-eğrilik bağıntısı kullanılarak hesaplanan moment dayanımının hesaplanması ile yapılır. TS500 7.1 'de verilen varsayımlar aşağıdaki gibidir.

 • Betonun çekme dayanımı ihmal edilmektedir.

 • Donatı çubuğu ile çevresini saran beton arasında tam aderans bulunduğu varsayılır.

 • Düzlem kesitler, şekildeğiştirmeden sonra düzlem kalır.

 • Tarafsız eksene en uzak beton basınç lifindeki birim kısalma εcu = 0,003 değerine veya donatı kopma birim uzaması εsu = 0,1 değerine ulaştığında, eleman taşıma gücüne erişmiştir.

 • Donatı çeliği elasto plastik davranış gösterir.

  • σs ≤ fyd ise σs = Esεs ≤ fyd

  • σs > fyd ise σs = fyd

 • Donatı çeliğinin elastisite modulü Es = 200000 MPa 'dır.

 • Beton basınç bölgesinde gerilme dağılımı için TBDY Ek 5A 'da verilen sargısız beton modeli kullanılır.

 • En yüksek beton basınç gerilmesi değeri 0.85fcd olacak şekilde beton gerilme-birim şekildeğiştirme grafiği çizilir.

Beton ve donatı malzeme modelleri aşağıda gösterilmiştir.

Yukarda verilen malzeme modelleri ile uygun fiberlar (veya lifler) kullanılarak moment-eğrilik analizi yapılır ve kesitin eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisindeki eğilme momenti dayanımı bulunur.

"Gereken donatıyı fiber modelini kullanarak hesapla" seçeneği aktif halde değilken kullanılan yöntemde beton davranışı eşdeğer dikdörtgen şeklinde hesaplanırken, Fiber modelde gerçeğe çok daha yakın bir beton davranış modeli kullanılmaktadır.

Eşdeğer dikdörtgen yöntemi kullanılarak hesaplanan eksenel basınç ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki tasarım kuvvetleri hesabında yapılan kabuller aşağıda gösterilmiştir. Aşağıdaki resimde şematik açıdan eksenel kuvvet ve tek eksenli eğilme etkisi altındaki bir kesitin hesap kabulü gösterilmiştir. ideCAD Statik 'te bu hesap eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında yapılmaktadır.

Aynı zamanda eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki elemanın mevcut donatı yerleşimi ile tüm kombinasyonlar dikkate alınarak hesaplanan etkileşim eğrisi sayesinde kapasite oranları hesaplanabilir. ideCAD Yazılımı bunu bir adım öteye götürerek fiber model ile hesaplanan etkileşim denklemine göre bir donatı seçimi de otomatik olarak yapma imkanı sunmuştur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.