Skip to main content
Skip table of contents

Eleman Raporlarında Üst Bölüm için Tasarıma Esas İç Kuvvetler

  • Eleman raporlarında sünek ve sünek olmayan iç kuvvetler tablo içinde ayrılır ve D katsayısı ile arttırım yapılması özetlenir.

  • Örneğin yukarıdaki tabloda 11.kat S01 kolonu analiz sonrası tasarıma esas iç kuvvetler hesabı verilmiştir. EX yönünü detaylı inceleyecek olursak sünek olmayan davranış için V2(i) hesabı şu şekildedir:

-Ex (+5%) için V2(i)=21.888 kN, Tasarıma esas Ex(+5) D V2(i)= 21.888*2.5=54.72 kN √

  • Sünek iç kuvvetlerin tasarıma esas iç kuvvetleri ise herhangi bir arttırıma uğramaz. Örneğin yukarıdaki tabloda sünek bölümüne bakılırsa Ex(+5%) için kuvvetler aynıdır.

-Ex (+5%) için Ni=10.027 kN, Tasarıma esas Ex(+5) D Ni=10.027 kN √


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.