Skip to main content
Skip table of contents

Eksenel Basınç Kuvveti Etkisindeki Makas Elemanlarının Tasarımı

Simgeler

Ag : Kayıpsız enkesit alanı

Ae : Etkin alan

c1, c2 : Tablo 8.2’de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayısı

Cw : Çarpılma sabiti

E: Yapısal çelik elastisite modülü

Fcr : Kritik burkulma gerilmesi

Fe : Elastik burkulma gerilmesi

Fe1 : Denklem 8.25 ile hesaplanan yerel elastik burkulma gerilmesi

Fey : y- ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi

Fez : Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi

Fy : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi

G : Yapısal çelik kayma modülü

H : Eğilme sabiti

J : Burulma sabiti

K : Burkulma boyu katsayısı

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu

Lc : Eleman burkulma boyu (=KL)

Lcz : z ekseni etrafında eleman burkulma boyu (=KL)

Ix, Iy : İlgili asal eksen etrafında atalet momenti

i : Atalet yarıçapı

λ  : Yerel burkulma oranı

λr : Tablo 5.1a’ da verilen yerel burkulma sınır değeri

Ag : Kayıpsız enkesit alanı


Eğilmeli Burkulma Sınır Durumu

  • Eğilmeli Burkulma; çift simetri eksenli H, kutu ve boru kesitler ile tek simetri eksenli U ve T kesitlerde  görülen kesitin asal eksenlerinden biri etrafında eğilmesi ile ortaya çıkan burkulma sınır durumudu

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel kuvvetin kesit ağırlık merkezinden etkimesi durumuna göre, elemanların basınç dayanımı belirlenir. Yönetmelik gereği, eğilmeli burkulma sınır durumu, enkesit özelliklerinden bağımsız olarak, tüm basınç elemanlarında dikkate alınır. Bunun için kullanılan denklemler sıra ile aşağıda verilmiştir.

  • Öncelikle yerel burkulma kontrolü yapılmalıdır. Elemanların narin veya narin olmamasına göre hesap yapılır.

Narin Olmayan Enkesitte Basınç Kuvveti Dayanımı

Narin Enkesitte Basınç Kuvveti Dayanımı

Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

  • Burkulmanın, elemanın boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluşması durumudur.  Artı (+) şekilli yapma elemanlar veya sırt sırta yerleştirilmiş 4 korniyerden oluşan açık enkesitli basınç  elemanlarında meydana gelmektedir.

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel kuvvetin kesit ağırlık merkezinden etkimesi durumuna göre, elemanların basınç dayanımı belirlenir.

  • Burkulmanın, elemanın boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu burulmalı burkulma sınır durumunda (+ şekilli yapma enkesitli veya sırt sırta yerleştirilmiş 4 korniyerden oluşan açık enkesitli basınç elemanları) elastik burkulma gerilmesi, Fe denklem 8.5 ile hesaplanır.

Eğilmeli Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

  • Simetri ekseni y-ekseni olmak üzere, y-ekseni etrafında burkulmanın, elemanın eğilmesi ve boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu eğilmeli - burulmalı burkulma sınır durumunda çift korniyerler, T - enkesitler, U- profiller ve eşit kollu tek korniyer gibi tek simetri eksenine sahip enkesitlerden oluşan basınç elemanlarının simetri eksenleri etrafında burkulmasıdır.

ÇYTHYE 2018 ile Tasarım

  • Eksenel kuvvetin kesit ağırlık merkezinden etkimesi durumuna göre, elemanların basınç dayanımı belirlenir.

  • Simetri ekseni y-ekseni olmak üzere, y-ekseni etrafında burkulmanın, elemanın eğilmesi ve boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu eğilmeli - burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, Fe denklem 8.6 hesaplanmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.