Skip to main content
Skip table of contents

Duvar Birleştir

Birleştir komutu, iki ve daha fazla parça halinde olan ama başka bir obje ile kesişmeyen duvarları birleştirir. Duvar aynı doğrultuda bir ve birden fazla parçada çizilebilir. Bu duvarları tekrar tek parça duvar haline getirmek istendiğinde Birleştir komutu kullanılır.

Birleştir Komutunun Yeri

Duvar komutuna tıkladıktan sonra açılan duvar toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Yukarda yer alan 4 parçadan oluşan duvarı 2 parça haline getirmek için;

  • Duvar toolbarından Birleştir ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında birleştirmek istediğiniz duvar parçalarını seçin.

  • Farenin sağ tuşunu tıklayın, objelerle herhangi bir bağlantısı olmayan bütün parçalı duvarlar tek duvar haline gelecektir.

İşlem adımı

Duvar birleştir komutundan önce

Birleştirilecek duvar/duvarların seçilmesi

Farenin sağ tuşu tıklanarak tek parça haline gelmesi


Sonraki Konu

Duvar Uzat/Böl

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.