Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Performans Analizi Raporları

ideCAD’de performans analizi yapıldıktan sonra ekrana otomatik olarak Doğrusal Performans Analizi Raporu gelecektir.

Gelen raporun ilk sayfalarında yapı genel yerleşim şekilleri, yapıya ait genel bilgiler ve performans analizinde kullanılan değerlere ilişkin bilgiler listelenir.

Diğer rapor sayfalarında mevcut eleman bilgileri, elemanların dönme ve birim şekil değiştirme talepleri, düzensizlik kontrolleri, modal hesap sonuçları ve yapı performans analizi değerlendirmeleri yer alır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.