Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Yapının Güçlendirilmesi

Yapılan performans analizi sonucunda yapınız istenilen performans düzeyini sağlamıyorsa yapıya çeşitli yapısal elemanlar ekleyip istenilen minimum performans düzeyini yakalamaya çalışmalısınız. Bu elemanlar mimari planınıza göre ya kolon mantolaması ya da güçlendirme perdesi olabilir.

Kolonların Mantolanması

Mevcut kolonlarınızı mantolamak için;

 • Ribbon menüde Betonarme/Betonarme/Kolon ikonunu tıklayın.

 • Açılan yardımcı toolbardan Manto Kenarını Değiştir komutuna tıklayın.

 • Mantolamak istediğiniz kolonun ilgili kenarına tıklayın.

 • Açılan kutucuğa mantonun kalınlığını girip Tamam butonunu tıklayın.

 • Kolonun tüm kenarlarını aynı anda mantolamak için kolonun orta noktasına yaklaşın, sanal görüntüsü oluşunca tıklayın.

Tanımlamış olduğunuz manto kenarını silmek için;

 • Ribbon menüde Betonarme/Betonarme/Kolon ikonunu tıklayın.

 • Açılan yardımcı toolbardan Manto Kenarını Kaldır komutuna tıklayın.

 • Mantosunu silmek istediğiniz kolonun ilgili kenarına tıklayın.

 • Kolonun tüm kenarlarındaki mantoyu aynı anda silmek için kolonun orta noktasına yaklaşın, sanal görüntüsü oluşunca tıklayın.

Tanımlamış olduğunuz mantonun ayarlarını yapabilmek için;

 • Kolonu seçip Obje Özellikleri komutunu tıklayın.

 • Açılan diyalogda Mantolama sekmesini tıklayın.

 • Projenize uygun ayarları bu diyalogdan düzenleyebilirsiniz.

Güçlendirme Perdesi Çizimi

Projenizde mimari açıdan kısıtlama mevcut değilse, güçlendirme elemanı olarak güçlendirme perdelerini de kullanabilirsiniz.

ideCAD güçlendirme perdesi tanımlayabilmek için;

 • Ribbon menüde Betonarme/Betonarme/Güçlendirme Perdesi ikonunu tıklayınız.

 • Fare imlecini çizim alanı üzerinde güçlendirme perdesi çizimini başlatmak istediğiniz nokta üzerine getirin (bu perdenin bağlanacağı bir kolon düğüm noktası ya da herhangi bir nokta olabilir). İmleç şekil değiştirince sol tuş ile tıklayın.

 • Güçlendirme perdesinin ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci noktanın üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince, klavyeden space-bar tuşu ile perdenin çizim hattını değiştirebilirsiniz. (Space-bar perde ayarları diyaloğundaki alt-üst-orta seçimini perde çizimi esnasında değiştirmeye yarar).

 • Farenin sol tuşunu tekrar tıklayın.

 • Güçlendirme perdesi çizim modundan (komutundan) çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.

 • Güçlendirme perdesi çizilecektir.

Güçlendirme perdesi girerken dikkat etmeniz gereken bir husus, perdeniz eğer mevcut bir kirişin altında olacaksa perdenizi girmeden önce perde ayarları diyaloğunda perde üst kot değerini kiriş yüksekliği kadar negatif olarak girmelisiniz.

Girmiş olduğunuz güçlendirme perdelerinin ayarlarını düzenleyebilmek için;

 • Ayarlarını düzenleyeceğiniz perdeleri seçin.

 • Toolbardan Obje Özellikleri komutuna tıklayın.

 • Açılan diyalogda ilgili sekmelerden perde ayarlarınızı yapın.

Güçlendirme perdelerinin diğer perdelerden farkı Perde Ayarları/Donatı Tasarımı sekmesinde Güçlendirme Perdesi seçeneğinin aktif olmasıdır.

Özellikler

Güçlendirme perdesi

Girilen perde güçlendirme perdesi ise, bu satır işaretlenmelidir.

Sol kolonu başlık olarak kullan

Güçlendirme perdesinin solunda bulunan kolonu, ideCAD’in perde başlığı olarak kabul etmesi isteniyorsa seçenek işaretlenir.

Sağ kolonu başlık olarak kullan

Güçlendirme perdesinin sağında bulunan kolonu, ideCAD’in perde başlığı olarak kabul etmesi isteniyorsa seçenek işaretlenir.

Ayrıca ideCAD’de perdelerle yapılan rot elemanlarının detayları perde ayarlarında belirlediğiniz şekilde çizilmektedir.

Güçlendirme Perdesi Kiriş Ankrajları Sekmesi

Bu sekmede güçlendirme perdesinin üstünde ve altında bulunan kiriş elemanlar arası bağlantı donatılarının ayarları yapılmaktadır.

Özellikler

Donatı çapı

İlgili bağlantı için donatı çapı değerleri girilir.

Donatı aralığı

İlgili bağlantı için donatı aralığı değerleri girilir.

Ankraj Boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Uzatma Boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Üst ankraj donatılarını del-geç oluştur

İşaretlenmesi halinde güçlendirme perdelerindeki üst ankraj donatılarını bir üst perdeye del-geç donatısı olarak düzenler. Alt bölge ankraj donatı ayarları da üst bölge ankraj donatılarının ayarları ile aynı olur. Müdahale edilmesi gerekmez.

Ankrajların bölgeleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Ankrajlarda del-geç oluşturulmadığındaki ankraj bölgeleri şematik gösterim

Ankrajlarda del-geç oluşturulduğundaki ankraj bölgeleri şematik gösterim

Kiriş Ankrajları

Güçlendirme Perdesi Kolon Ankrajları Sekmesi

Bu sekmede güçlendirme perdesinin sağında ve solunda bulunan kolon elemanları arası bağlantı donatılarının ayarları yapılmaktadır.

Özellikler

Donatı çapı

İlgili bağlantı için donatı çapı değerleri girilir.

Donatı aralığı

İlgili bağlantı için donatı aralığı değerleri girilir.

Ankraj boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Uzatma boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Delgeç donatısı

İşaretlenmesi halinde güçlendirme perdelerindeki kolon ankraj donatılarını bir sonraki elemanlara delgeç donatısı olarak düzenler.

Ankraj bölgeleri şematik gösterim

Mantolama Ankrajları Sekmesi

Bu sekmede güçlendirme perdesinin sağında ve solunda bulunan manto yapılmış kolon elemanlarının mantolama ankraj donatılarının ayarları yapılmaktadır.

Özellikler

Donatı çapı

İlgili bağlantı için donatı çapı değerleri girilir.

Ankraj Boyu

“Tanımlı Donatı boyları” seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir ve kullanıcı tanımlı olarak ankraj boyu girilebilir.

Delgeç donatısı

İşaretlenmesi halinde güçlendirme perdelerindeki kolon ankraj donatılarını bir sonraki elemanlara delgeç donatısı olarak düzenler.

Ankraj bölgeleri şematik gösterim

Ankrajlarda del-geç oluşturulduğundaki ankraj bölgeleri şematik gösterim

Kirişlerin Güçlendirilmesi

ideCAD’de kiriş güçlendirmesine yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak ribbon menüde Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım/Kiriş ikonunu tıklayarak açılan diyalogda, gevrek eleman statüsündeki kirişlerin etriye çapı ve aralıkları düzenlenerek kirişin güçlendirildiği varsayılabilir. İlgili kiriş dıştan sargılama yapılacak şekilde mühendis tarafından detaylandırılabilir ve yerinde uygulanabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.