Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Olmayan Çubuk Elemanlar

Mekanik Model

Bir önceki modelde olduğu gibi, doğrusal olmayan çubuk modeli de sadece eksenel rijitliğe sahiptir. Küçük şekil değiştirme/büyük-yer değiştirme teorisini temel almaktadır. Eksenel kuvvet daima güncel yer değiştirmiş eleman çizgisi üzerindedir. Bu durum, küçük şekil değiştirme yapmış ancak büyük yer değiştirmeler yapmaya müsait kablo elemanların modellenmesine de olanak vermektedir. Bünye denklemlerinin elastik olması gerekmektedir (“yay yasası”) ancak bir kabloyu, örnek olarak ilerleyen pekleşme yumuşama ile modelleyebilmek amacıyla tek yönlü doğrusal olmayan şekilde olabilir. Kullanıcı yay yasasında ayrıca bir ısıl genleşme de tanımlayabilmektedir. Bu ısıl genleşme, örnek olarak kablonun başlangıç gevşek durumunu dikkate almak amacıyla kullanılabilir (gerçek kablonun iki nokta arasındaki mesafeden daha uzun olduğu zaman).

Kinematik, Şekil Değiştirmeler ve Gerilmeler

Doğrusal model için olduğu gibidir ancak şekil değiştirmeler ve yer değiştirmeler güncel yer değiştirmiş
ortalama çizgi doğrultusuna yönelmiştir.

Geometri

Doğrusal model için olduğu gibidir.

Yükler

Doğrusal model için olduğu gibidir.

Yüklerin ölü yük olarak dikkate alındığı not edilmelidir (elemanların pozisyonundan bağımsız olarak). Başlangıç konfigürasyonunda tanımlanırlar ve yaptıkları iş elemanın yer değiştirmesiyle birlikte değişmez.

KL matrisi, aynı doğrusal durumda olduğu şekilde: K = K(u = 0) rijitlik değeriyle birlikte yazılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.